Hala na Bôriku: Dobré alebo rýchle riešenie?

Hala na Bôriku: Dobré alebo rýchle riešenie?

Tu je dôležité povedať niečo čo v diskusii nezaznieva. Ak aj v zastupiteľstve pretlačíme návrh nasilu, cez odpor vedenia mesta, halu nám to reálne nevráti. Nie je celkom pravda, že funkčná hala je na dosah. To, čo nasleduje po schválení v zastupiteľstve je komplikovaný proces. Ak mesto nebude „na palube“, tak skrátka nevykoná potrebné kroky a život sa do korytnačky nevráti ešte celé roky.

Aj vďaka prvému hlasovaniu nás nezávislých a následnému vyjednávaniu s mestom sa postoj primátora v tejto veci zmenil. Kategorické NIE sa zmenilo na ÁNO – AK…Po rokoch jeho aktívneho odporu je tu dnes reálna šanca, že mesto na nákup haly pristúpi. Stačí splniť pár elementárnych podmienok.

Preto vnímame súčasný mediálny nátlak zo strany pána Trabelssieho a kolegu M. Kapitulíka ako kontraproduktívny. Tieto ich aktivity paradoxne znižujú šancu, že sa podarí halu vrátiť do prevádzky. Nevieme nakoľko si to páni uvedomujú, ale nátlak, ktorý vyvíjajú na urýchlené schválenie odpredaja haly môže v ľuďoch vyvolať oprávnený pocit nedôvery a podozrenia. A to je škoda, pretože návrh poslanca Martina Kapitulíka je dobrý a posunul celú diskusiu k hale o roky dopredu.

Hlasovali sme za nákup korytnačky v dobrej viere, že tento skvost by mal opäť slúžiť žilinčanom. V tejto situácii vybičovaných vášni len navrhujeme presunúť hlasovanie o korytnačke na február. To nám dá čas na vyriešenie výhrad zo strany vedenia mesta, konkrétne ide o (1) dodanie posudkov, ktoré si dá vyhotoviť mesto ako kupujúci (normálny a legitímny postup pri podobných predajoch nehnuteľností – posudok si dáva vyhotoviť nielen predajca, ale aj kupujúci). (2) Doladenie dopravného prístupu a parkovania v okolí haly (v tejto veci boli vznesené námietky z viacerých strán, nielen mesta). A v neposlednom rade (3) doriešenie finálnej kúpnej ceny.

Nejde z našej strany o žiadne zľaknutie sa, ide o elementárnu zodpovednosť. Tá je namieste aj vzhľadom na komplikovanú minulosť vzťahov medzi mestom a majiteľom haly.

Zanechať komentár