Reagujeme na klamlivé obvinenia

Reagujeme na klamlivé obvinenia

Tento článok zverejňujeme preto, že na poslednom mestskom zastupiteľstve prešiel návrh na vysporiadanie týchto pozemkov. Viaceré rodiny ktorých sa toto rozhodnutie dotýka tak prišli o spravodlivú možnosť, ako celú situáciu vyriešiť.

 

    V novembri 2016 vyšiel v Žilinskom kuriérovi č. 3 klamlivý a osočujúci celostranový materiál s názvom Poslanci zablokovali výstavbu 150 nájomných bytov. Pod ním je podpísaný, medzi novinármi neznámy pisateľ, Michal Vlček (podľa čl. I., ods. 1. písm. b Etického kódexu novinára mu podľa všetkého prislúcha kategória amatérskeho redaktora). Redakcia pozabudla, že zodpovedá aj za neho z hľadiska uvedeného kódexu, konkrétne podľa čl. II. Základné hodnoty, ods. 2., ktorý hovorí, že hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Smutné, že to treba pripomínať, ale zvolebnieva sa.

     Pokúsme sa vysvetliť, akých etických prehreškov a trestuhodných manipulácií s verejnou mienkou sa dopustil pisateľ i redakcia:

    Tvrdí, že najväčšia investícia do výstavby nájomných bytov by sa mohla realizovať za Vuralom, keby časť poslancov, „ktorí sa radi hrdia podporou správnych vecí naprieč politickým spektrom“, nezablokovala prospešnú aktivitu radnice. Ďalej tvrdí, že títo poslanci „rozhodli macošsky postaviť sa k prospechu Žilinčanov“. Píše, že sa v lokalite nachádza aj „veľké množstvo čiernych stavieb“, že ôsmim rodinám – nájomcom na dobu neurčitú, ktorí si „nemôžu“ odkúpiť byty ponúklo mesto férové odškodnenie, mohli si vybrať zo štyroch alternatív vzájomného mimosúdneho vysporiadania, že „niektorí poslanci ješitne hodili polená pod nohy súčasnému vedeniu nášho mesta, ktoré dokázalo vyrokovať najlepšiu dohodu aká tu doteraz bola“, že „nájomníci sa vlastne stali vazalmi svojich pomyselných ochrancov, pričom o takúto hlúpu ochranu poslancov nikto nežiadal“. Dokonca v článku zaznela aj vysoko filozofická myšlienka, že rozhodujúci súdny spor v Kolónii KNV sa týka len jednej rodiny „na úplne opačnej strane územia ako sú obyvatelia“, ktorých chce mesto vysporiadať podľa svojho spôsobu. Svoj diskreditujúci úmysel podoprel falošný pisateľ fotografiou jedného z domov, poznačeného neporiadkom jeho rómskych obyvateľov a fotografiou vyfešákovaného prvého zástupcu primátora ako na schodoch preberá od inej rómskej rodiny dom odsúdený na demoláciu. Akoby tým chcel verejnosti naznačiť, že v Kolónii KNV bývajú len neprispôsobiví občania, ničím sa nelíšiaci od tých v gete na Bratislavskej ulici.

     Keď pisateľ hovorí o prospešnej aktivite radnice (myslí tým návrh predložený zastupiteľstvu Patrikom Gromom), tak zavádza. Prečo? Pretože je prospešná len pre vedenie mesta a developerov, nie pre spravodlivosť, pre ľudí, ktorí už jedenásť rokov bojujú s mestom, aj cestou súdu, pretože im nechce odpredať byty (na základe zákona o prevode bytu do osobného vlastníctva), ktoré dlhodobo riadne užívajú. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku z roka 2016, ktorý pred Vuralom koluje z domu do domu, potvrdil, že žilinské súdy rozhodli v prospech mesta nespravodlivo a že týmto občanom odopreli právo vystúpiť pred súdom tým, že nebrali do úvahy ich dôkazy a argumenty. Len morálne zvrhlý človek môže opovrhovať skutočnosťou, že mesto tam za éry primátora Slotu odpredalo množstvo bytov. Tieto odpredaje nazvali pisateľom odsudzovaní poslanci ako klientelistické, precedentné a majú pravdu, pretože keď mesto pred súdom tvrdí, že byty ďalším žiadateľom nemôže predať lebo sú v asanačnom pásme, tak sa usvedčuje z toho, čo tvrdia uvedení poslanci. Predané byty sú totiž v tom istom pásme. Títo poslanci svoje rozhodnutie nepodporiť návrh mesta „vysporiadať“ ostatných slušných občanov (ktorí si, podotýkame, riadne plnia svoje povinnosti), úžasným filantropickým spôsobom (štyri ponúkané možnosti radnice ako ich odpratať z lokality), zdôvodnili na zasadnutí mestského zastupiteľstva jasne: počkajú na nový verdikt Okresného súdu. Tomu Najvyšší súd uložil dodržať Občiansky súdny poriadok a zároveň vysvetliť, v čom vidí mesto rozdiel medzi predanými bytmi a bytmi, ktoré predať odmieta)! Takže títo poslanci konali zodpovedne, keď povedali, že nebudú hlasovať za návrh, ktorý by sa mohol neskôr ukázať ako protiprávny. Vedenie Mesta Žilina si uvedomilo, že už nemá veľa priestoru na manévrovanie a chce sa robiť dobrým – veď ponúka až štyri možnosti – predstavte si! Ale ani jedna nie je podľa práva a skutočnej spravodlivosti. Chce sa dohodnúť, ale na ploche holohumnice, ktorú za dve desaťročia pred Vuralom vymasírovali cepy klientelizmu, násilia, klamstva a bezprávia. Čestné a principiálne urovnanie vecí v lokalite má len dve možnosti: predať byty všetkým žiadateľom alebo zrušiť vlastníctvo na všetky byty, ktoré tam boli predané. Každé iné riešenie je falošné, nespravodlivé. A opakujeme: z verdiktu Najvyššieho súdu SR je úplne jasné ako pracoval Okresný súd v Žiline, preto nie je na mieste napísať, že si niektorí z dotknutých ľudí „nemôžu“ odkúpiť byt.

    Čo sa týka takzvaných čiernych stavieb v lokalite, niektorí členovia vo vedení mesta by si mohli spomenúť, že bývalý režim podporoval záhradkárčenie, preto aj byty v domoch v lokalite Kolónia KNV prideľoval s priľahlými pozemkami – záhradkami. Jasne o tom hovoria viaceré užívateľské zmluvy. K užívaniu záhradky a domu bola potrebná napríklad šopa, ale aj zajačinec, prípadne kurník a neskôr pribudla veranda i garáž, keď sa niekto zmohol na auto. Mesto v tom čase nemalo voči jednoduchým, drobným stavbám výhrady, pretože taká bola vtedy spoločnosť a taký bol život v osade Bôrik, ako sa táto lokalita nazýva podľa dokumentov v Štátnom archíve Žilina.

    Treba sa zamyslieť aj nad mimoriadne vážnou udalosťou: primátor Žiliny Igor Choma po zablokovaní návrhu jeho zástupcu, Patrika Gromu, úspešným poslancom v hlasovaní ironicky poďakoval za službu, ktorú spravili svojmu mestu. Je smutno na duši, keď primátor nepokladá ochranu občianskych práv všetkých obyvateľov mesta za najväčšiu službu a povinnosť a odsudzuje tých, ktorí konali podľa cti a morálky.

    Pisateľ na zvýraznenom priestore na strane uverejnil záznam hlasovania v zastupiteľstve, aby poukázal na tých poslancov, ktorí podľa neho „nepochopiteľne stiahli z programu zastupiteľstva prospešnú dohodu“, presnejšie povedané, návrh viceprimátora Patrika Gromu. A dobre urobil, pretože občania majú tú istú možnosť zistiť si poslancov, ktorí hlasovali za návrh, teda za exemplárne porušovanie práv svojich spoluobčanov v Kolónii KNV. Práva týchto občanov sa nedajú oddeliť od práv ostatných obyvateľov Žiliny! V momente ako sa tak stane, je po demokracii a Žilina sa znovu ocitne v dobe, v ktorej stratila tvár.

Zanechať komentár