Daniel Divinec

Daniel Divinec

Volebný obvod 3

Ing.Daniel Divinec, kandidát na poslanca MZ – Solinky

Som hrdý Žilinčan. Vyštudoval som Žilinskú univerzitu, v práci sa venujem interiérovému dizajnu a vytvárame vaše domovy. Som členom predstavenstva OSBD Žilina a som zástupca vlastníkov bytov v našom bytovom dome. Toto všetko spájam v úsilí o lepší život pre svojich susedov – spoluobčanov. Rozhodol som sa, že prijmem výzvu a urobím niečo pre nás všetkých a že budem hájiť správne rozhodnutia mestského zastupiteľstva, pretože práve tu sa rozhoduje o tom, čo mesto pre nás robí a ako hospodári s našimi peniazmi.

Teší ma, keď mesto Žilina žije pre občana a občania pre mesto.

 

Obľúbená myšlienka:

Aj jeden človek dokáže veľa, no skutočne veľké ciele dosahuje spoločnosť v jednote.