Dušan MAŇÁK

Dušan MAŇÁK

volebný obvod 2

Ing. arch. Dušan Maňák

Architekt, poslanec MZ v Žiline

V Žiline žijem skoro celý svoj doterajší život od skorého detstva, keď sme sa sem prisťahovali z Ružomberka. Nikdy, ani počas vysokoškolských štúdií som neuvažoval odísť z nášho mesta, založil som si tu rodinu, žije mi tu manželka, obidve dcéry a všetky moje vnúčatá. Môj vzťah k mestu sa prehĺbil aj vďaka profesionálnemu zameraniu, keď som po skončení Fakulty architektúry nastúpil do projekcie v Žiline. Mal som šťastie že som sa dostal do ateliéru kde sa pod vedením Ing. arch. Stuchla riešil územným plánom mesta jeho dlhodobý rozvoj. Aj tu získané profesionálne skúsenosti ma priviedli do komunálnej politiky mesta so snahou brániť  plánovanú koncepciu mesta pre spokojný život jeho obyvateľov. Opakovane som kandidoval do Mestského zastupiteľstva s heslom T.G. Masaryka „Nebáť sa a nekradnúť“ a kto ma osobne pozná vie že som sa mu nikdy nespreneveril.

Obľúbená myšlienka:
„Nebáť sa a nekradnúť.“ (T. G. Masaryk)