František Talapka

František Talapka

Volebný obvod 3

Ing. František Talapka, programátor

Vyštudoval som kybernetiku na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Pracujem na vývoji softvéru pre oblasť železníc. Podieľam sa na komunitných a duchovných aktivitách vo Farnosti Dobrého pastiera na Solinkách. Teší ma beh, rád fotím a lyžujem. Ako poslanec by som chcel prispieť k zlepšeniu života na Solinkách. Viem pomôcť pri riešení problémov parkovania na sídlisku či opráv chodníkov a ihrísk. Chcem prispieť k zmene Soliniek na čistejšie sídlisko s väčším podielom zelene.

Obľúbená myšlienka:
„Chcem zanechať po sebe ten kúsok sveta, kde žijem, v o niečo lepšom stave, než v akom som ho našiel.“