Iveta Martinková

Iveta Martinková

volebný obvod 4

Mgr. Iveta Martinková Staníková – učiteľka anglického jazyka, žurnalistka, manažérka,  vydavateľka, autorka viacerých kníh, poslankyňa mestského zastupiteľstva

Za štyri roky vo funkcii mestského poslanca som premenila všetky svoje predvolebné sľuby na hmatateľné výsledky a stanovila som si ďalšie ciele, z ktorých som už niektoré dosiahla. Aktívne spolupracujem s občanmi, zaoberám sa všetkými ich podnetmi. V rámci tejto spolupráce sme vyriešili množstvo problémov a zveľadili verejné priestory najmä na sídlisku Vlčince, ale aj mimo neho. Som rada, že bola postavená prvá vonkajšia posilňovňa pre seniorov v Dennom centre seniorov, ktorú som iniciovala. Presadila som výstavbu dvoch workoutových cvičebných zostáv na ulici Trnavskej a Pittsburgskej a jedného detského ihriska pri Lesoparku. Dokončuje sa náročná revitalizácia vnútrobloku na Dobšinského ulici. Umeleckými graffiti maľbami v podchodoch bytového domu na Slovanskej ceste sa na základe mojej iniciatívy a spolupráce s občanmi  zvýšila úroveň verejných priestorov na sídlisku a znížil sa graffiti smog. Predstavila som stratégie riešenia parkovania, ktoré sú reálne, uchopiteľné v praxi a odobrené odborníkmi.

Aktívne pracujem na tvorbe a ochrane životného prostredia. Spolu s komunitou ľudí, ktorým záleží na čistote našich vôd sme dlhodobo intenzívne vyvíjali činnosti, ktoré viedli k žiadosti na vykonanie štátneho vodoochranárskeho  dozoru nad potokom Všivák. Zasadila som sa o zákaz umiestňovania reklamných pútačov na stĺpoch v meste,  čím sa sčasti eliminoval vizuálny smog, pričom dôvody k tomuto kroku boli hlavne etické, estetické a bezpečnostné. Podnikla som náročné a zásadné kroky na záchranu a zviditeľnenie  tristoročnej kaplnky na Starom cintoríne a požiadala som o jej zapísanie do Registra národných kultúrnych pamiatok, čo sa začiatkom októbra 2018  stalo skutočnosťou.  Mojim cieľom je posilňovať  hodnotovú orientáciu mesta a myšlienkovo i konaním naďalej prispievať  k racionálnym riešeniam dlhodobých problémov,  ktoré trápia obyvateľov. Snažím sa, aby moja činnosť, nekonvenčné myslenie, tvorba a poslanecké aktivity smerovali k pravým hodnotám, ktoré považujem za skutočné bohatstvo človeka a spoločnosti. Nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany.

Obľúbená myšlienka:
“Problémy sveta nemôžu byť vyriešené skeptikmi a cynikmi, ktorých obzory sú obmedzené viditeľnou realitou. Potrebujeme ľudí, ktorí dokážu snívať o veciach, ktoré tu nikdy neboli.” (John Fitzgerald Kennedy)