Jozef Mičic

Jozef Mičic

Volebný obvod 4

Ing. Jozef Mičic, IT odborník, občiansky aktivista, člen Akademického senátu Žilinskej univerzity

Narodil som sa v Žiline. Detstvo  a mladosť som prežil na Bôriku, býval som v centre mesta, na Solinkách, Vlčincoch a teraz žijem s rodinou v Považskom Chlmci. Som ženatý, mám tri deti. Vysokú školu som vyštudoval Bratislave (elektrotechnická fakulta SVŠT). Celý svoj profesionálny život sa venujem počítačom, hlavne hardvéru a sieťam.

Vyše 32 rokov som zamestnancom Žilinskej univerzity, z toho 27 rokov na Fakulte  riadenia a informatiky, kde sa venujem informačným technológiám pre zabezpečenie výučby a výskumu. Na univerzite som tretie funkčné obdobie členom akademického senátu, kde sa zameriavam hlavne na ekonomiku a hospodárenie.

Vždy som sa zaujímal o verejné dianie, pred 15-timi rokmi som sa stal občianskym aktivistom – vtedy v našom meste fungoval systém jedného vládcu. Bol som spoluzakladateľ občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu, ktoré iniciovalo viaceré aktivity – verejné manifestácie a zhromaždenia, pochody, stretnutia nespokojných občanov s predstaviteľmi mesta či kultúrne podujatia: za slušnosť na radnici a úctu k Žilinčanom, za transparentný predaj mestského majetku, dodržiavanie zákonov, za zelené a čisté mesto, a tiež proti arogancii a zneužívaniu moci, proti nevýhodnému systému plateného parkovania v meste, proti likvidácii zelene a kultúrnych pamiatok, proti nevýhodnému a netransparentnému predaju Štúrovho námestia, proti čudnému predaju pozemkov pod letným amfiteátrom. Tieto aktivity viedli k zmenám na mestskej radnici. Organizoval a moderoval som verejné zhromaždenia občanov mesta. Prevádzkoval som webové stránky, ktoré informovali o pravdivých skutočnostiach mesta, zatiaľ čo vedenie mesta ich odmietalo sprístupniť.

Neskôr som sa angažoval v Považskom Chlmci, kde som spoluzakladal občianske združenie, ktoré svojimi aktivitami dosiahlo ukončenie skládky v Považskom Chlmci a zastavilo výstavbu veľkých zámerov, ktoré by znepríjemňovali život obyvateľom.

Na Vlčincoch bývali moji starí rodičia ešte pred výstavbou sídliska, dlhé roky zamestnania na univerzite sú  nerozlučne spojené s Vlčincami a niekoľko rokov som na Vlčincoch aj býval. Toto sídlisko poznám z každodennej praxe  a viem, že ho trápia okrem niektorých špecifík tie isté problémy, ako iné sídliská a mestské časti – nedostatok parkovacích plôch, nedostatočná údržba a oprava chodníkov a ciest, čistota. Na tieto problémy (ale aj ďalšie z nášho volebného programu) sa v meste chcem naplno zamerať, aby sa kvalita života na sídlisku a v celom meste mohla neustále zlepšovať.

Obľúbená myšlienka:
„Všetko sa dá urobiť. Len sa musí chcieť!“