Ľubomír Bechný

Ľubomír Bechný

Volebný obvod 3

Ing. Ľubomír Bechný

publicista, fotograf, občiansky aktivista, poslanec MZ v Žiline, poslanec ŽSK, člen OZ Proti korupcii

Som Žilinčan od svojich štyroch rokov. S manželkou a dvomi dcérami bývame na Solinkách už takmer 25 rokov. Pracujem ako fotograf a publicista. V roku 2012 sme s priateľmi založili OZ Proti korupcii. Spolu s niektorými kolegami poslancami sme iniciovali aktivity, ktoré pomohli zlepšiť životné prostredie na Solinkách. Podarilo sa skrášliť verejné priestory, upraviť športoviská, dobudovať lavičky, vybudovať nový chodník od ZŠ Gaštanova ku Bille, naplánovať opravu chodníka od kostola smerom k ZŠ Gaštanova. Intenzívne sa budujú nové pouličné svietidlá, čiastočne sa opravili chodníky na sídlisku. Tam, kde to občania požadovali, osadili sa na cestu retardéry. Dohliadali sme na to, aby sa finančné prostriedky mesta Žilina vynakladali účelne. Zabránili sme viacerým škodám a nehospodárnym nakladaním s financiami (napr. 200 000,- Eur na propagandu), našimi aktivitami sme ušetrili tiež 7000,- Eur za nákup luxusnej limuzíny. Nepodporili sme megalomanské projekty mesta, ktoré ohrozovali finančnú stabilitu mestského rozpočtu (športovisko AŽIŠ, bezplatná doprava pre všetkých). Bol som k dispozícii každému obyvateľovi, ktorý sa na mňa s nejakým problémom obrátil.

Obľúbená myšlienka:

“Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať”  (Albert Einstein)