Marcela Poláčková

Marcela Poláčková

Volebný obvod 2

MUDr. Marcela Poláčková

 lekárka

V Žiline bývam 42 rokov. Som lekárka, mojou špecializáciou je neurológia. Napriek seniorskému veku ešte aj teraz aktívne pomáham svojim kolegom lekárom, keď ma o to požiadajú. Učila som neurológiu a psychiatriu na Strednej zdravotnej škole v Žiline, spolupracovala som tiež so Zväzom slabozrakých a nevidiacich rehabilitačných pracovníkov Slovenska. Som členkou správnej rady Nadácia Krajina harmónie, ktorá pod odbornou garanciou Soni Holúbkovej organizuje kultúrne, vzdelávacie i spoločenské aktivity pre ľudí s postihnutím i bez postihnutia. Som držiteľka najvyššieho ocenenia celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno, ktorej krstným otcom je spisovateľ Daniel Hevier. V roku 2002 mi vyšla básnická zbierka Milosrdné miniatúry. Som členkou Literárneho klubu Silans v Žiline, spievam v chrámovom speváckom zbore La Famiglia, hrám na akordeón, prekladám z francúzštiny, fotografujem, bicyklujem, mám rada turistiku. Ako aktívna občianka som dávala podnety mestu v oblasti životného prostredia a sídliskového života, jednou z mojich priorít je tiež starostlivosť o domáce i sídliskové zvieratá. Mojou rodinou sú všetci ľudia. Rada im pomáham. Chcela by som v spolupráci s mestom a ďalšími inštitúciami založiť Klub seniorov na Hlinách, aby ľudia nemuseli byť sami.

Obľúbená myšlienka:

„Strom poznáš po ovocí.“ (Biblia)