Martin Brňák

Martin Brňák

Volebný obvod 4

PhDr. Martin Brňák. PhD. riaditeľ Slovenského červeného kríža v Žiline

V súčasnosti zastávam funkciu oblastného riaditeľa medzinárodnej humanitárnej organizácie, v ktorej zriaďovateľskej pôsobnosti je aj zariadenie pre seniorov na území mesta. V doterajšom profesijnom živote som pôsobil v oblasti sociálnych služieb (samospráva,  prednášajúci na VŠ, národný hodnotiteľ projektov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstve vnútra). Som ženatý, mám dve deti.