Martin Jedinák

Martin Jedinák

Volebný obvod 3

Ing. Martin Jedinák, elektrotechnický inžinier

Už viac ako desať rokov žijem na Solinkách, kde spoločne s manželkou vychovávame štyri deti. Naše mesto mám rád a som úprimne presvedčený o tom, že jedine poctivou prácou je možné veci zlepšovať. Ctím si kresťanské hodnoty a snažím sa ich aplikovať v každodennom živote. Ako poslanec sa chcem prioritne sústrediť na zlepšenie podmienok mladých rodín a podmienok pre osobnostný rast detí, najmä vytváraniu priestoru pre ich zmysluplné voľnočasové aktivity. Budem sa tiež venovať aktivitám zlepšujúcim kvalitu školstva a život znevýhodnených skupín.

 

Obľúbená myšlienka:
“Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné a zrazu budeš robiť nemožné.” (sv. František)