Miroslav Sokol

Miroslav Sokol

Volebný obvod 3

Ing. Miroslav Sokol

obchodný manažér, elektrotechnik, poslanec MZ v Žiline

Mám 39 rokov, som ženatý, spolu s manželkou máme 4 deti. Vyrastal som v Žiline, patrím do prvej vlny obyvateľov, ktorí začali bývať na Solinkách. Vyštudoval som Gymnázium na Hlinskej a elektrotechniku na Žilinskej univerzite. V súčasnosti pracujem ako obchodno-technický zástupca pre Slovensko vo firme, ktorá sa zaoberá výrobou elektrotechnických súčiastok. Ako poslanec som presadzoval odbornosť, systémovosť a slušnosť. Dal som konkrétne podnety na sprofesionalizovanie činnosti mesta v oblasti investícií a pomoci viacdetným rodinám. S kolegami poslancami sme pomohli zlepšiť komunikácie a verejné priestory na Solinkách. Som kresťan katolík, zaujímam sa o sociálnu náuku, morálku a knihy.

obľúbená myšlienka:
„Nie je morálne správne to, čo je užitočné, ale užitočné je to, čo je morálne správne.“ (Cicero)