Peter Ničík

Peter Ničík

Volebný obvod 2

Mgr. Ing. Peter Ničík,

kulturológ, učiteľ, manažér

Mám rád svoju prácu, je mojím koníčkom. Celý život pracujem v oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnej pomoci. Organizoval som festivaly a kultúrne podujatia; založil a viedol kníhkupectvo; moderoval; písal scenáre, básne, knihy; viedol som pobočky inštitúcií, ktoré pomáhali ľuďom ohrozeným chudobou či domácim násilím. Teraz realizujem svoje vízie a odovzdávam skúsenosti ako riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline, učiteľ dejín kultúry na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch a člen odbornej komisie Fondu na podporu umenia. Pracoval som aj ako občiansky aktivista a aktívny poslanec MZ v Žiline od roku 2003. Výsledkom tejto činnosti je napríklad grantový systém mesta či viac ako 150 podnetov (návrhy na uznesenia, interpelácie, podania na prokuratúru, pripomienky…) na sprofesionalizovanie činnosti mesta, zníženie korupcie, ochranu ľudskej dôstojnosti a zlepšenie občianskej participácie. Za svoje protikorupčné názory som bol dva roky súdený, súd som vyhral. Mojimi pomocníkmi sú rozum, srdce a svedomie. Som ženatý, mám dve deti. Mám rád ľudí.

Práca

Som absolvent Vysokej školy dopravy a spojov (Žilinská univerzita) a Univerzity Komenského v Bratislave. Celý život pracujem v oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnej pomoci – ako dramaturg, moderátor, manažér, tvorca, lektor, analytik, autor programov, vízií a stratégií. Bol som tiež dramaturgom divadla, kníhkupcom (založil a viedol som kníhkupectvo ÓM), riaditeľom regionálneho kultúrneho strediska, vychovávateľom v diagnostickom centre, projektovým manažérom detského krízového centra, krajským koordinátorom Fondu sociálneho rozvoja i poradne Pomoc obetiam násilia, dramaturgom a riaditeľom Žilinského literárneho festivalu, vedúcim odboru kultúry Žilinského kraja, redaktorom, školiteľom témy Ako písať projekty. Učil som dejiny umenia a kultúry aj na žilinských gymnáziách či na Žilinskej univerzite – Univerzite tretieho veku. Teraz realizujem svoje vízie a odovzdávam skúsenosti ako riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline a učiteľ dejín kultúry na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. Som tiež členom odbornej komisie Fondu na podporu umenia.

Tvorca

Založil som a viedol Žilinský literárny klub a časopis Harmónia RKS. Bol som lektorom literárnych, žurnalistických, divadelných, hudobných a projektových tvorivých dielní. Autorsky a spoluautorsky som sa podieľal na textoch piesní (Bábkové divadlo v Žiline, Bábkové divadlo v Nitre), knihách (Básne z krajiny Mirandor, Naháňačka áut, Keď ruky rozprávajú, Mačka na mesiaci, Pes na mesiaci…), divadelných hrách (Odkazy kameňa, hliny a papyrusov, Človek putujúci), filmoch (Myšlienky a ľudia v Nadácii Polis…), žilinských festivaloch (divadelný festival Študentská pečať, hudobný festival Gaia, spolupráca na prvých ročníkoch medzinárodného festivalu pre ľudí s postihnutím i bez postihnutia Jašidielňa), sympóziách (duchovné inšpirácie Spamoza), projektoch a koncepciách (Modelové  zariadenie pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti, Grantový systém mesta Žilina, Stratégia rozvoja kultúry Žilinského kraja…), mnohých kultúrnych podujatiach a vyše 30 verejných diskusiách o problémoch mesta a mestských komunít.

Spolupráca

Spolupracoval som s mnohými štátnymi, obecnými či treťosektorovými inštitúciami – s Bilingválnym gymnáziom Milana Hodžu v Sučanoch, žilinskou Nadáciou Polis, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, Iuventou Bratislava, Ministerstvom kultúry SR, Kníhkupectvom Artforum, Žilinskou univerzitou, OZ Návrat a ďalšími organizáciami.

Občiansky aktivista

Ako občiansky aktivista som sa podieľal na práci (verejné zhromaždenia, protesty, petície, podania, tlačové besedy, sviečková manifestácia, ďalšie podujatia…) a vízii občianskeho združenia Za krajšiu Žilinu, z ktorej sa už mnohé dobré veci v Žiline realizovali. Podarilo sa nám posunúť Žilinu na kultúrnejšiu úroveň zbavenú najhrubších foriem arogancie, zneužívania moci, korupcie, porušovania zákona a likvidácie zelene. Taktiež som sa podieľal na zorganizovaní niekoľkých komunitných stretnutí, aby sa lepšie poznali ľudia bývajúci v jednom panelákovom vchode.

Poslanec

Ctím si hľadanie pravdy a otvorený dialóg. Ponúkam svoje pracovné a poslanecké skúsenosti, životné hodnoty a svoje svedomie v rozhodovaní o veciach verejných. Som aktívnym poslancom MZ od roku 2003 a spoluautorom grantového systému mesta. Podal som viac ako 150 podnetov na sprofesionálnenie činnosti mesta, zníženie korupcie, ochranu ľudskej dôstojnosti a zlepšenie občianskej participácie. Za svoje protikorupčné názory som bol dva roky súdený, súd som vyhral.

Hodnoty

Mám rád ľudí, slobodu, nadhľad, spiritualitu, úsmev, dejiny, svet kultúry a umenia, svoju rodinu a svoju prácu. Hrám na klavír, gitaru, rád si s ľuďmi spievam. V roku 2009 mi hlasy čitateľov www.sme.sk priniesli prvé miesto v ankete Osobnosť mesta Žilina. Som ženatý, mám dve deti. Keď máme ako rodina čas, najviac sa spolu rozprávame, smejeme a hráme sa stolné hry. Rád spoznávam iné kultúry, u nás doma bývali ľudia z Argentíny, Taiwanu, Bieloruska, Indie a Palestíny. Navštívil som USA, Kanadu, Rusko, Ukrajinu, Írsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko a ďalšie pekné miesta na zemeguli.

Obľúbená myšlienka

„Najdôležitejším okamihom je vždy ten, ktorý práve prebieha; najpotrebnejším činom je vždy láska“ (majster Eckhart).