Soňa Turčányiová

Soňa Turčányiová

Volebný obvod 2

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

 živnostníčka, občianska aktivistka, riaditeľka občianskeho združenia ADVENA Žilina, exposlankyňa MZ v Žiline

Vyštudovala zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Je vydatá, má dve deti a v Žiline žije s prestávkami od roku 1965.

 

Som rodená Žilinčanka a hoci ma štúdium a práca odviedli do rôznych kútov sveta, stále sa vraciam, lebo Žilina je mojím domovom, bez ktorého neviem žiť. Až do roku 2005 môj život zapĺňala výlučne moja rodina a profesionálna kariéra v rôznych spoločnostiach, zaoberajúcich sa obchodom a službami.

Zlom nastal, keď pred mojimi očami bolo vyrúbaných vyše 600 zdravých krásnych stromov na Štúrovom námestí a v letnom kine na Bôriku. To všetko v priebehu pár týždňov a počas plného vegetačného rastu. Pod taktovkou Jána Slotu s asistenciou mlčiacej väčšiny prebiehala šialená zahusťovacia výstavba a nevýhodný výpredaj mestského majetku. Vtedy som pochopila, aká je dôležitá občianska angažovanosť, komunitná práca, a najmä verejná kontrola tých, ktorým sme zverili politickú moc. V občianskom združení Za krajšiu Žilinu som našla mnohých priateľov, s ktorými sme organizovali verejné protesty proti totalite v našom meste a chrániac záujmy verejnosti sme sa zúčastňovali aj rôznych územných a stavebných konaní. Verejnej službe som sa venovala  ako poslankyňa v mestskom zastupiteľstve v rokoch 2006 – 2010 a tiež ako prísediaca na Okresnom súde v Žiline, kde som pôsobila do r. 2016.

Práca s ľuďmi ma napĺňa najviac. Aj preto sa v súčasnosti venujem seniorom. Založili sme občianske združenie ADVENA Žilina, ktorého hlavným cieľom je poskytovať poradenstvo, asistenčné služby a pomoc  obyvateľom Žiliny, ktorí sú na ňu odkázaní. Hlavnou inšpiráciou sa pre mňa stalo Rakúsko, ktoré podporuje sociálnu prácu priamo v domácnosti seniorov a snaží sa, aby sa ich odchod do domovov dôchodcov oddialil čo najviac.

Popri tom by som rada pokračovala v práci poslankyne mestského zastupiteľstva. Lebo aj keď sa urobilo mnoho dobrých vecí, stále je čo zlepšovať. Ponúkam životný rozhľad, zmysel pre spravodlivosť a úctu voči iným ľuďom a prírode. Mojou snahou je zlepšiť sociálne služby mesta, chrániť tradičné hodnoty a životné prostredie. Vážim si slobodu a vždy budem o ňu bojovať nielen za seba, ale aj za iných. Chcem aktívne pracovať na tom, aby sa v Žiline žilo dobre všetkým jej obyvateľom.

Obľúbené myšlienky:

J.J. Rousseau: „Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného“  alebo „Ži a nechaj žiť“