Žilinská MHD zadarmo? Máme lepší nápad

Žilinská MHD zadarmo? Máme lepší nápad

Po viac ako roku príprav predkladá primátor mesta Žilina Igor Choma na schválenie poslancom vlastný iniciatívny materiál s názvom „Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov  v meste Žilina“. Znie to super, ale…

 

O čo ide?

Materiál pripravili odborní pracovníci mesta spolu s Dopravným podnikom mesta Žilina. K materiálu do tejto chvíle nebola spracovaná odborná nezávislá oponentúra. Ako samotný názov napovedal, cieľom je spustenie bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov s trvalým pobytom v meste Žilina a zatraktívniť cestovanie MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferoval cestovanie hromadnou dopravou pred cestovaním autom. Zároveň ide o to, aby MHD bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky výhodná. Celý materiál si môžete prečítať na tomto odkaze:

Celé roky nám každé vedenie mesta pri našich poslaneckých návrhoch na skvalitnenie chodu mesta  argumentovalo, že na to nie sú v mestskej kase peniaze. A teraz máme  k dispozícii 2,5 milióna EUR ročne. Toľko bude stáť v Žiline bezplatná hromadná doprava. Nič však nie je zadarmo. To, že v Žiline sa bude jazdiť v MHD zadarmo, v skutočnosti znamená iba toľko, že sa na to poskladajú všetci daňoví poplatníci, obyvatelia mesta Žilina bez rozdielu či používajú MHD, alebo chodia peši, autom,  či na bicykli. Zároveň strácame možnosť využiť týchto 2,5 mil. EUR na čokoľvek iné, prínosné pre rozvoj mesta a pre všetkých jeho obyvateľov. Minimálne teda máme vážny dôvod na to, aby sme sa nad návrhom poriadne zamysleli.

Je skvelé, že mesto hospodári tak dobre, že konečne po rokoch v jeho kase vznikla rezerva 2,5 milióna, ktorú môže investovať do služieb občanom. Vedenie mesta si v tomto smere naozaj zaslúži uznanie. Ako mestský poslanec a obyvateľ Žiliny sa ale musím pýtať, či je práve MHD zadarmo taká priorita. Je mesto Žilina tak bohaté a bez iných problémov (nielen dopravných), ktoré netreba prioritne riešiť? Ak dáme ročne 2,5 mil. EUR na bezplatnú dopravu, automaticky sa tým vzdávame možnosti zrealizovať množstvo skvelých nápadov, ktoré by zlepšili život Žilinčanov oveľa výraznejšie. Ide o sumu, za ktorú by sa v meste veľkosti Žiliny dali ročne spraviť divy. A my ich miesto toho minieme všetky na bezplatnú MHD?

 

Niet alternatívy?

Ak budeme platiť ročne 2,5 mil. Eur na bezplatnú dopravu, strácame možnosti investovať ich do výstavby nových parkovacích miest na  sídliskách, na opravu ciest a chodníkov v meste, ktoré sú často v dezolátnom stave. Nebudeme mať zdroje na častejšie kosenie, na budovanie nových detských ihrísk, na zlepšenie čistoty našich spoločných verejných priestranstiev, na opravu školských areálov, na investície do bezpečnosti a poriadku, na vyššiu podporu športu a kultúry, ani na zaplatenie súčasných súdnych sporov mesta v prípade, že ich prehráme. Nebudeme mať zdroje na podporu mladých rodín, na výstavbu nájomných bytov, na výstavbu detských jaslí a materských škôlok, na vytváranie podmienok pre to, aby v Žiline mladí ľudia ostávali žiť. Toto všetko sú projekty, ktoré sa ako mestskí poslanci snažíme presadiť už dlhšie. Argument mesta vždy bol ten istý – nie sú zdroje. Situácia sa očividne zmenila.

Čisto z osobného pohľadu, ja ako cyklista si napríklad kladiem otázku, z akých peňazí podporíme rozvoj cyklistickej  a pešej dopravy v meste, aby bola kvalitná, pohodlná a bezpečná a bola ďalšou alternatívou pre tých, čo sa dnes prepravujú po meste autom?

Mesto s dobrou adresou

2,5 milióna EUR ročne je suma, ktorá vie Žilinu ako mesto posunúť na úplne novú úroveň kvality života. Myslím si, že využiť tieto zdroje na MHD zadarmo je premrhanou príležitosťou, ktorá zároveň nesplní ani onen propagovaný účel – odbremeniť mesto od automobilovej dopravy.

 

Ako občan, ktorý v Žiline žije už viac ako 50 rokov, mám záujem o jeho ďalší rozvoj. Ako mestský poslanec mám povinnosť zasadiť sa o jeho ďalší rozvoj. Preto sa budem snažiť, spolu so svojimi kolegami z klubu nezávislých poslancov, obyvateľom tohto mesta predstaviť v najbližšom období alternatívu voči primátorovmu návrhu bezplatnej dopravy a ukázať, že v Žiline máme naviac. Pretože mestá ako Kodaň, Viedeň a ďalšie s vysokou kvalitou života, sú o inom, než len o MHD zadarmo. A Žilina má, ako jedno z mála slovenských miest, šancu vykročiť tou správnou cestou.

Viac o tom, ako by sa dalo s mestskými zdrojmi naložiť inteligentnejšie, sa dočítate už čoskoro v mojom ďalšom blogu na túto tému 😉

Zanechať komentár